2018-02-22 | 1396/12/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 35

تبلیغات

عضو شوراى اسلامى خراسان رضوى:

برخی ادارات برای مستقر نشدن در شهرستان باخرزبه دنبال بهانه جویی‌اند

باخرز- نماینده شهرستان باخرز در شوراى اسلامى خراسان رضوى گفت: با گذشت هفت سال از شهرستان شدن باخرز، هنوز ساختار اداری این شهرستان تکمیل نشده و برخی از ادارات برای مستقر نشدن در شهرستان باخرز به دنبال بهانه جویی‌اند.

باخرز