2020-10-24 | 1399/08/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

شهردار خلیل آباد:

درجه شهرداری خلیل آباد ارتقا یافت

خلیل آباد - گوهریان از ارتقای درجه شهرداری خلیل آباد از 5 به 6 توسط وزارت کشور خبر داد و گفت: ارتقاء درجه شهرداری ها بر مبنای سه شاخصه «درآمد مستمر و خالص شهرداری»، «جمعیت شهر» و «موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری» تعیین می‌شود.

خلیل آباد