2019-07-24 | 1398/05/02

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی؛

کلنگ احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلیل آباد بر زمین خورد

خلیل آباد - کلنگ احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلیل آباد در زمین به مساحت 2266 متر مربع با حضور مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی بر زمین خورد.

خلیل آباد