2019-02-18 | 1397/11/29

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 13

تبلیغات

کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد:

ناکامی طرح آمریکا و سعودی ها در لبنان

کارشناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان کرد: طرح آمریکا و سعودی ها تا امروز در لبنان ناکام بوده است و حتی بسیاری از گروه های حاضر در این انتخابات «عربستان زدایی» را برای کسب آرای بیشتر در دستور کار قرار داده اند.

بینالود