2023-02-07 | 1401/11/18

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 8

تبلیغات

تشکیل انجمن خوشنویسان طرقبه شاندیز:

اولین انجمن خوشنویسان در طرقبه شاندیز تشکیل شد/ بانوی هنرمند خوشنویس رئیس انجمن خوشنویسان طرقبه شاندیز

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی طرقبه شاندیز گفت: باپیگیری این اداره و پای کار آمدن هنرمندان خوشنویس و حمایت سایرمتولیان فرهنگی شهرستان اقدامات اولیه جهت تشکیل انجمن خوشنویسان طرقبه شاندیز انجام و برای اولین بار بعد از سالها انتظار انجمن خوشنویسان شهرستان تشکیل شد.

بینالود