2018-04-26 | 1397/02/06

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 11

تبلیغات

امام جمعه درگز:

مادی گرایی و دنیا طلبی از نشانگان جاهلیت مدرن است

درگز- امام جمعه درگز گفت: مادی گرایی، دنیا طلبی و دور شدن از مسیر سعادت اخروی بخشی از نتایج پیشرفت های علمی و مادی است؛ این شرایط همان چیزی است که در روایات اسلامی به جاهلیت مدرن تعبیر شده و غلبه ارزشهای مادی به دینی، قدرت یافتن ثروتمندان بر ضعیفان و انحراف افکار عمومی برخی از ویژگیهای آن است.

درگز