2018-12-18 | 1397/09/27

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 11

تبلیغات

مدیر کل پایانه مرزی لطف آباد خبر داد:

گمرک لطف آباد درگز در ردیف 5 گمرک برتر ترانزیتی کشور

درگز- مدیر کل پایانه مرزی لطف آباد گفت: گمرک لطف آباد از نظر رویه ترانزیت جز 5 گمرک برتر در بین گمرکات کشور است؛ ضمنا در زمینه صادرات کالا نیز در سطح استان، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

درگز