2020-11-01 | 1399/08/11

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

در پی گلایه‌های شدید مردمی؛

درگز ایستگاه ارائه خدمات کارت هوشمند ملی ندارد

درگز- با تعطیل شدن تنها دفتر ارائه خدمات کارت هوشمند ملی در درگز، قریب به 5 ماه است که مردم این شهرستان مجبور هستند برای دریافت کارت ملی هوشمند به دفتر پیشخوان روستای شیلگان واقع در 30 کیلومتری درگز مراجعه کنند.

درگز