مظهر قدرت هر کشور، هر قوم و یا هر امتی تنها “وحدت” است

مظهر قدرت هر کشور، هر قوم و یا هر امتی تنها “وحدت” است

امام جماعت مسجد م‍ژن آباد خواف گفت: دشمن امروز با برنامه‌ریزی در یک جنگ مخفی و از طریق رسانه‌های خود شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌‌ای به دنبال نفوذ بر اذهان و ایجاد اختلاف بین شیعیان، اهل سنت و مسلمانان است.؛