2019-11-12 | 1398/08/21

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه:

اجرای صحیح سند تحول بنیادین با مدرسه محوری محقق می‌شود

تربت حیدریه-معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش تربت حیدریه گفت: مدرسه محوری از سیاست های اصلی آموزش و پرورش است که با هدف کاهش تمرکز و دادن اختیار و قدرت تصمیم‌گیری بیشتر به مدارس طراحی و اجرا می‌شود و در واقع اجرای صحیح سند تحول بنیادین با مدرسه محوری محقق خواهد شد.

تربت حیدریه