2023-01-29 | 1401/11/09

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

فرماندار تربت حیدریه:

تهاجم ترکیبی دشمن را باید با تهاجم پیشرفته و مداوم پاسخ داد

فرماندار تربت حیدریه گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی جنگ پیوسته و مداوم وجود داشته و مبنای این جنگ ها، فتنه و شکل آن ترکیبی و هدفش نیز حذف مبانی سخت افزاری و نرم افزاری انقلاب است و بر همین اساس تهاجم ترکیبی دشمن را باید با تهاجم پیشرفته و مداوم پاسخ داد.

تربت حیدریه