2020-07-15 | 1399/04/25

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 6

تبلیغات

رئیس تامین اجتماعی تربت حیدریه:

بیش از 7 هزار بیمه‌شده تأمین اجتماعی تربت حیدریه مستمری بگیرند

تربت حیدریه- شریفی‌مند گفت: بالغ بر 37 هزار خانوار در شهرستانهای تربت حیدریه، رشتخوار و زاوه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که از این تعداد بیش از 7800 نفر مستمری ماهانه دریافت می کنند.

تربت حیدریه