2017-08-19 | 1396/05/28

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 41

تبلیغات

استاد علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه:

نتیجه اعتماد به آمریکا کودتای 28 مرداد و بازگشت طاغوت را رقم زد/ کودتای 28 مرداد سناریوی انگلیسی- آمریکائی بود

تربت حیدریه-استاد علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه گفت: مصدق با بی اعتنایی به آیت الله کاشانی و اعتماد به سیاستمداران آمریکائی، کودتای نکبت بار 28 مرداد و بازگشت طاغوت به ایران را رقم زد.

تربت حیدریه