2018-02-20 | 1396/12/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 37

تبلیغات

معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

تکمیل پروژه نماز خانه‌های مدارس در استان نیاز به 35 میلیارد ریال اعتبار دارد

سبزوار- معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به نیاز اعتباری برای تکمیل نمازخانه‌های اشاره کرد و گفت: برای تکمیل نمازخانه‌های در حال ساخت دراستان به 35میلیارد اعتبار نیاز داریم.

سبزوار