2019-03-19 | 1397/12/28

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات
صبح توس گزارش می‌دهد؛

جولان بیکاری در ثروت‌خیزترین منطقه خراسان رضوی

سرخس دارای دارای منابع نفت و گاز، منطقه ویژه اقتصادی، راه آهن بین المللی و گمرک است که در کمتر شهری چنین امکاناتی قرار دارد اما با وجود این پتانسیل های زیاد در حوزه بیکاری رتبه اول استان خراسان رضوی را داراست!

پیشخوان اخبار