به گزارش صبح توس به نقل از مهر، در تبصره ۹ لایحه بودجه آینده کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( ۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲ میلیون تومان در سال تعیین می شود. در واقع، سقف معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق کارمندان در صورت موافقت مجلس با پیشنهاد دولت یک میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالیانه حقوق ۱۰ میلیون تومان و ماهانه ۸۳۳ هزار تومان بوده است. همچنین مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.