عباسعلی شامکانی رئیس بنیاد مسکن سبزوار در گفت وگو با صبح توس؛با اشاره به اینکه  طرح هادی روستایی در سبزوار، با پایان یافتن زمان ۱۰ ساله آنها، در حال بازنگری است اظهارداشت از مجموع ۹۰ روستای بالای ۲۰ خانوار سبزوار، در ۳۳ درصد روستاها زمان ۱۰ ساله طرح هادی، به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که اعتبار ۱۰ ساله طرح‌های هادی روستایی به اتمام نرسد، بودجه‌ای برای بررسی و بازنگری طرح هادی، اختصاص داده نمی‌شود افزود: با اختصاص بودجه تا پایان سال، این تعداد طرح هادی روستاهای سبزوار، بازنگری و نتایج آن اعلام می شود.

شامکانی در ادامه با اشاره به اینکه برخی در برخی از روستاها نیاز به تغییراتی در حدود تا قبل از پایان مهلت 10 ساله ایجاد می شود تصریحکرد: در روستاهایی که افق ۱۰ ساله طرح هادی روستایی به اتمام نرسیده و خواستار الحاق به محدوده باشند، با استعلام از اداراتی نظیر جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و آب منطقه‌ای، مشکلات مربوطه بررسی شده و از طریق کمیته فنی استان، در صورت تصویب به محدوده الحاق خواهند شد.

وی همچنین  ادامه داد:در روستاهایی که زمین ملی یا توافقی وجود دارد و روستاییان در طرح نهضت مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند، درخواست‌ها سریعتر بررسی و اراضی به محدوده، اضافه می‌شود.