به گزارش صبح توس؛همزمان با سالروز حماسه فتح خرمشهر هم خوانی سود 7 هزار نفری سلام فرمانده در سبزوار اجرا شد

تولید مرکز چندرسانه‌ای صبح توس 

نماهنگ را اینجا ببینید.