به گزارش صبح توس؛ محسن فنودی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی ، که به شهرستان کوهسرخ سفر کرده بود از حوزه آبخیز خوشرود و پارک جنگلی بام شهر ریوش بازدید بعمل آورد وی گفت حوزه آبخیز خوشرود با وسعت 1422 هکتار و برخوردار از دو بند خاکی به ظرفیت 900 هزار متر مکعب آب در حفظ رواناب ها و کاهش سیل و رسوب نقش تعیین کننده ای ایفا نموده است.
فنودی افزود: توسعه تفرجگاهها و پارک های جنگلی از مصادیق ایجاد روحیه نشاط و شادابی عموم مردم می باشد و در همین راستا 9 هکتار از اراضی ملی محدوده شهر ریوش جهت احداث پارک بام ریوش به شهرداری احاله مدیریت شده است.
وی گفت: حوزه آبخیز خوشرود نیز به دلیل قرار گرفتن در مجاورت محدوده ش
هر و به جهت بهره برداری شهروندان از یک سو و حفاظت و مراقبت از سوی دیگر حائز اهمیت است و لذا برای تحقق این اهداف منابع طبیعی آماده احاله مدیریت این حوزه بر اساس قوانین و مقررات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می باشد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد به هر میزان که مردم و مسئولین از اراضی ملی و مراقبت نمایند؛ طبیعتا بهتر و بیشتر از آن می توانند بهره برداری کنند.
در ادامه سفر، فنودی ضمن دیدار و گفتگو با حجت الاسلام نیک بین رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم کوهسرخ ، کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی، پیرامون تخصیص اعتبارات آبخیزداری در شرایط خشکسالی و کمیسیون رفع تداخلات مشروحا بحث و تبادل نظر نموده تقاضای آزاد سازی اعتبارات این بخش شد.

انتهای پیام/4001