به گزارش صبح توس؛ "دوستی" از باران سیراب نشد؛ مدیران بازنشسته از آستان قدس می‌روند؛ سوءمدیریت مرغ را گران کرد؛ ورود زائران پیاده به مشهد ۸.۵درصد رشد داشت؛  بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.