2022-10-02 | 1401/07/10

پاسخ تعدادی از دانش آموزان درگزی به سخنان اخیر رییس‌جمهور آمریکا+تصاویر

درگز- تعدادی از دانش آموزان دبیرستان شهید باهنر درگز، در آستانه روز 13 آبان، با دست‌نوشته‌هایی سخنان رییس‌جمهور آمریکا را پاسخ دادند.