برگزاری نمایش خیابانی کودکان مظلوم غزه در نیشابور

برگزاری نمایش خیابانی کودکان مظلوم غزه در نیشابور

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: نمایش خیابانی کودکان مظلوم غزه به یاد مردم مظلوم و بی‌دفاع کشور فلسطین و باریکه غزه و برای مادران و کودکان شهید شنبه هر هفته در نقاط مختلف شهر نیشابور به اجرا در می‌آید.؛