2018-03-23 | 1397/01/03

مصدق به دلیل اعتماد به آمریکا نماد سازش شد
ورود پیکر مطهر 30 شهید گمنام دفاع مقدس به مشهد