2018-05-22 | 1397/03/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 3

تبلیغات

یادداشت؛

ترامپ عروسک خیمه شب بازی صهیونیست

یاوه سرایی و تصمیم احمقانه فرعون و یزید زمان در خروج از برجام توسط ترامپ که عروسک خیمه شب بازی صهیونیست ها است، برای اهل معرفت و بصیرت ثابت کرد کارنامه سیاه آمریکایی ها علت بی اعتمادی ملت ایران به شیطان بزرگ است.

یادداشت و تحلیل