2017-09-25 | 1396/07/03

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 33

تبلیغات

یادداشت؛

نسل کشی مسلمانان در میانمار؛ تکثیر تاسف برانگیزِ خشونت

سبزوار- سال هاست که روشنفکران غربی و شبه روشنفکران وطنی از "صلحِ کل" سخن می گویند و حتی در برابر "سگ کشی" کمپین به راه می اندازند. جماعتی که شعارشان تساهل و مداراست؛ اما رفتارشان چیزی نیست جز تساهل و مدارا با ظالم نیست.

یادداشت و تحلیل