2017-10-21 | 1396/07/29

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 27

تبلیغات

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی خلیل‌آباد خبر داد؛

جابجایی رکوردهای کارگاه دانش‌افزایی در خلیل‌آباد / دهمین دوره کارگاه دانش‌افزایی بازی‌های بومی و محلی برگزار شد

خلیل آباد- رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی خلیل‌آباد گفت: دهمین دوره دانش‌افزایی و کارگاه بازی‌های بومی و محلی با حضور بیش از 110 نفر در خلیل‌آباد برگزار شد.

ورزشی