2017-08-24 | 1396/06/02

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 20

تبلیغات

رئیس نظام پزشکی شهرستان کاشمر مطرح کرد:

پرداخت به موقع حقوق و مزایا درخواست جامعه پزشکی است/ ضرورت توجه ویژه بخش خصوصی به مبحث بیمه

کاشمر- رئیس نظام پزشکی شهرستان کاشمر گفت: بیشترین مشکل همکاران ما عدم پراخت به موقع حقوق و مزایا در بخش دولتی و عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها در بخش خصوصی است.

علمی پزشکی