2017-10-22 | 1396/07/30

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 26

تبلیغات

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی:

اصرار مردم باعث گسترش پدیده زیرمیزی می‌شود!

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: مردم باعث گسترش پدیده زیرمیزی می‌شوند زیرا آن‌ها اصرار به معالجه توسط یک پزشک خاص را دارند این در حالی است که می‌توانند با قیمت بسیار پایین‌تر همان عمل را انجام دهند.

علمی پزشکی