2017-05-01 | 1396/02/11

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 2

تبلیغات

رئیس اداره بهداشت و درمان طرقبه شاندیز:

روستاهای طرقبه شاندیز تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان هستند

رئیس اداره بهداشت و درمان طرقبه شاندیز گفت: 21 خانه بهداشت در روستاهای شهرستان به روزرسانی و بازسازی شده و کلیه روستاهای شهرستان دارای خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشتی و درمانی هستند.

علمی پزشکی