2018-07-23 | 1397/05/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 21

تبلیغات

«صبح توس» گزارش می دهد؛

تجربه برجام چراغ راه مذاکره با اروپایی‌ها

اکنون که سه سال از جسم و روح برجام و خروج آمریکا از این توافق می گذرد، به برجام اروپائی رسیدیم، برجامی که نگاهها به آن با شک و تردید های زیادی همراه است که در واقع نباید تجربه تلخ گذشته را تکرار و اقتصاد کشور را به آن گره زد.

بین الملل