2018-10-18 | 1397/07/26

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 7

تبلیغات

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی مطرح کرد:

پیش بینی افزایش ۳۵ درصدی زائران پیاده دهه آخر صفر

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: پیش بینی می شود ۳۵ درصدی زائران پیاده و سواره دهه آخر صفر امسال نسبت به سال قبل افزایش یابد.

اخبار استان