به گزارش صبح توس به نقل از چهل ماه نیوز خانم سلجوقی مدیر دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و مشاور استاندار در جلسه شورای اداری شهرستان با اشاره به جایگاه زنان در نظام مقدس اسلامی و اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات ایشان درباره نقش زنان در جامعه گفت: زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و این ضرورت نگاه ویژه و خاص به حوزه زنان را مطالبه می کند.   وی افزود: جامعه سالم در گرو خانواده سالم است و خانواده سالم و تحکیم بنیان خانواده که از برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده است متضمن سلامت جسمی و معنوی دختران زنان و مادران این جامعه است.   همچنین مشاور استاندار با ارائه آمارها و شاخص هایی در حوزه زنان و جامعه از تشکیل اتاق فکر اشتغال زنان و همچنین ایجاد اتاق فکر امنیت بانوان در حوزه بانوان و خانواده استانداری خبر داد.   فرماندار رشتخوار افزود: زنان ایران اسلامی با حفظ و تحکیم ارزشها و پافشاری بر حفظ و حراست از بنیان خانواده در عرصه های اشتغال و و کارآفرینی به نحو شایسته ای اقدام نموده اند.   نماینده عالی دولت خواستار تدوین سند جامع حوزه بانوان شهرستان و نگاه جامع به این حوزه با در نظر گرفتن همه شاخص ها و بخش های مختلف از جمله اشتغال و کار آفرینی شد.     انتهای پیام/.