به گزارش صبح توس، به نقل از چهل ماه نیوز آمارهای رسمی حکایت از 5 میلیون نفر بیکار در کشور دارد که آمارهای غیررسمی این عدد را بیش از 10 میلیون نفر هم افزایش می‌دهد.

اکنون معضل بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی عامل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرهاست و همین امر باعث شده است که درصد بیکاری خصوصا بیکاری‌های فصلی به عنوان معضل اساسی افراد جویای کار به ‌شمار رفته و در نهایت باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.

  آمار های غیر رسمی نشان میدهد تعداد افراد بیکار در شهرستان رشتخوار بیش از افراد شاغل است، این در حالی است که 30 درصد مشاغل، مشاغل غیررسمی و کاذب هستند. از طرف دیگر مشاهده میشود  که عملیات ساخت کارخانه های شهرک صنعتی که قرار بود وضعیت اقتصادی شهرستان را بهبود بخشد و موجب اشتغال چند هزار نفر در این شهرستان شود، به شکل مبهمی تعطیل شده است.  

خوشبختانه در حوزه روستایی ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغال‌زایی وجود داشته، به عنوان نمونه برای ایجاد هر شغل پایدار در محیط شهری باید 100 میلیون تومان اعتبار هزینه کرد، این در حالی است که در مناطق روستایی می‌توان با کمتر از 10 میلیون تومان هزینه برای افراد جویای کار شغل پایدار ایجاد کرد.

اما خشک سالی های اخیر روند اشتغال زایی در مناطق محروم از جمله شهرستان رشتخوار که کشاورزی و دامداری، از مشاغل شاخص این شهرستان است را به چالش کشیده است.

  گره های اقتصاد و بیکاری کشور به یکی دو مورد محدود نمی شود؛ از رکود و تورم گرفته تا واردات بی رویه کالا هر کدام از این مولفه ها نیز کافی است تا گره مشکل دیگر را محکم تر سازد. فضای موجود زمینه ایجاد اشتغال جدید را به مراتب کاهش داده و حتی شاغلان موجود را نیز در معرض بیکاری قرار می دهد.   با توجه به تمرکز سیاست های اقتصادی دولت طی دو سال گذشته بر کنترل تورم و پس از آن خروج از رکود، سازوکارهای عملی و اجرایی در خصوص بازار کار صورت نگرفته است.   به همین ترتیب دور از ذهن نیست که طی سال جاری با ورود جمعیت حدود یک میلیون نفری متقاضی کار، چالش بیکاری سخت تر از قبل شود.   انتهای پیام/