به گزارش جوونی وبلاگ افسر ایرانی نوشت، بیچاره ما بچه هیئتیا... وقتی میخندیم، مردم با تمسخر میگن اینا هم بچه هیئتی هامونن.!! وقتی غمگینم ، میگن افسردها و خشک مقدسا رو...!! تیپ مشکی میزنیم، میگن مگه شهادته... تیپ دیگه میزنیم، میگن اینم..اره!!! ریش میزاریم ، میگن باریش پول در میارن ! ریشامون را میزنیم، میگن اینام دارن زیر ابی میرن ..... هی؟؟؟؟؟ درد ما یکی دوتا که نیست..... وقتی تو غم ابی عبدالله ع مثل امام صادق ع لطمه میزنیم، میگن اینا دیوانه شدن و خود زنی میکنن ...... ****ولی فقط یه حرف آروممون میکنه ..... سر این هیئتی شدن آبرویم را بردند ، من غلامم که به رسوا شدنش می ارزد... ****اینم واسه اونایی که از دست ما خسته شدن، برود هرکه دلش خواست شکایت بکند شهر باید به من هیئتی عادت بکند.......