به گزارش جوونی وبلاگ قاصدک نوشت، خــُــدا مــــی خـــوآســـــت  .. بـــــهـ تـــــو بــــآل وُ پــَـــر بـــدَهـــَــد !! گــُــفـــــت : چـــشـــمــَـــت مــــی زَنـــَــنــــــد !!!! چــــــآدُر دآد