به گزارش صبح توس به نقل از جوونی، محمد سهیلی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با باشگاه وبلاگ نویسان خراسان رضوی اظهار کرد: رهبری به این دلیل پیام خود را به جوانان دادند که آن ها کمتر آغشته به مسائل دنیایی و موارد ضد دینی هستند.   سهیلی در خصوص انتخاب طیف مخاطبین پیام رهبری افزود: از نظر بنده مخاطبین این پیام نه تنها جوانان بلکه نخبگان، صاحب نظران و منتقدان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و نتیجه آن خیلی قابل پیش بینی نیست، لذا با توجه به این موضوع و حجم این پیام نسبت به تاثیر کوتاه مدت آن که قطعا تاثیرات بسزایی داشته است اظهار نظر در خصوص مدت زمان اثر گذاری آن دشوار است.   عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: این پیام باید در بستر خود گسترش پیدا کند و ما با استفاده از ظرفیت های این پیام در فضای مجازی و... اقدام به انتشار گسترده آن نمائیم و به موازات آن به دنبال عملیاتی کردن این پیام باشیم ، همین که این پیام در وبلاگ ها و انجمن ها پخش می شود و بحث هایی پیرامون آن صورت گرفته است خود از تاثیرات این پیام می باشد.   سهیلی تصریح کرد: ضمن اینکه اثر گذاری این پیام را باید با تامل در یک سری از اتفاقات بین المللی جستجو کرد که در برهه ای که فضای ضد اسلامی رو به افزایش است و گروه هایی مثل داعش به دنبال نمایاندن چهره ای خشن از اسلام مشغول می باشند رهبری با درایت خود فضا را به نفع جریان اسلامی تغییر می دهند.   عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در آینده یکسری ارتباطات مردمی و فرآیندهای سیاسی طی خواهد شد که می تواند اثرات مناسبی در جوامع غربی داشته باشد و اثر بخشی اصلی پیام رهبری در اروپای غربی و آمریکای شمالی را در آن زمان می توان جستجو کرد.   انتهای پیام/