عضو شورای اسلامی شهر مشهد در گفت و گو با خبرنگار صبح توس در خصوص پیام رهبری به جوانان غربی و آمریکای شمالی اظهار کرد: در آموزه های دینی ما از قلب جوانان تفاسیر مختلف شده و مشخصا کمتر قلوب آنان متاثر از تعصبات قرار می گیرد، امروز هم در اروپا و آمریکا میبینیم جوانان بر اساس فطرت پاک و در اوج فرهنگ شیطانی که به خورد آن ها داده می شود به دنبال حقیقت گشته اند که همان اسلام واقعی است، هر چند در شرایطی که دشمن دنبال آن است تا اسلام را نابود کند و سعی در خاموش کردن نور خدا دارند.   فاطمی ادامه داد :آن ها سعی کردند تا برای اسلام یک چالش جدی ایجاد کنند و رهبری با درایت خود توانست تا چالش را مدیریت کند و به عبارتی آن را تبدیل به فرصت نماید و در شرایطی که مستکبرین دنبال می کردند تا فضای دنیا علیه اسلام تغییر بکند، با تدبیر پیامبر گونه مانع از انجام اینکار شدند.   عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد تصریح کرد: لذا انتخاب ایشان جوانان هستند و تعمد دارد که این نامه را به شما نوشته ام و آن ها را از صف مسئولین و معاندین جدا قرار دادند تا جوانان غربی بدانند ما نگاهی که به دولت مردان داریم با نگاهی که به جوانان داریم متفاوت است.   فاطمی افزود: رهبری از این طریق یک افقی را برای جهانیان و حق طلبان باز کردند و در واقع فتح بابی بود برای شناخت بیشتر از همان چیزی که امام و رهبری از اسلام حقیقی بشارت دادند.   عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد با اشاره به تاثیر گذاری پیام مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: ایشان آینده را می بینند و اشراف کامل به آینده دارند، بدین معنا که با تدبیر و بررسی های خود پیش بینی درستی از آینده جهان دارند و امروز میبینیم اثر مقطعی پیام را که در گام اول علارغم انتشار گسترده پیام سعی کردند با استفاده از دستگاه های رسانه ای خود پیام را مغفول نگه دارند.   فاطمی افزود: ما باید در راستای انتشار اسلام حقیقی تلاش کنیم تا اسلام کامل و نابی که از سال 57 پرچم آن توسط جمهوری اسلامی به احتزاز در آمد به درستی به جهان عرضه شود.   انتهای پیام/