2018-09-23 | 1397/07/01

کاروان های پیاده به پابوس ثامن الحجج (ع) می آیند

خیل عظیم زائران پیاده حضرت علی ابن موسی الرضا ( ع ) در هوای سرد پاییزی از محور چناران به زیارت غریب الغربا می روند.