به گزارش صبح توس به نقل از پایگاه لبنانی النشره، درگیریها در طرابلس نیمه شب گذشته به اوج خود رسید. این درگیریها که در مناطق جبل محسن، المنکوبین ، الریفا، الملوله و الحریری شدت بیشتری داشت تا ساعات اولیه صبح امروز ادامه داشت. در این درگیریها از انواع مسلسل ها و خمپاره انداز نیز استفاده شده است. بنابراین گزارش، ارتش لبنان شب گذشته برای شناسایی مناطق حضور گروههای مسلح از منور استفاده کرد. البته صبح امروز آرامش نسبی در طرابلس برقرار شده اما با وجود این مدارس برای دومین روز پیاپی تعطیل است و تیراندازیهای پراکنده بیشتر در منطقه الملوله، میدان نهر ابوعلی و خیابان سوریه ادامه دارد. همچنین عبور و مرور زیادی در شهر طرابلس به ویژه مناطقی که درگیریها در آن شدید بوده دیده نمی شود. خبرنگار النشره در این گزارش، آخرین آمار کشته شدگان درگیریهای سه روز اخیر در طرابلس را 15 کشته و 110 زخمی اعلام کرد. برخی منابع معتقدند طرابلس این روزها به صحنه درگیری مخالفان و حامیان دولت سوریه تبدیل شده است که البته در این میان نباید از نقش "بندر بن سلطان" رئیس اطلاعات سعودی به سادگی عبور کنیم.