به گزارش صبح توس مهدی ناصری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تابان تربت، اظهارکرد: یکی از گرفتاریهای بخش مسکن درکلان شهرها و شهرهای بزرگ بافت های ناکارآمد و حاشیه ای است که  باید بیش از گذشته بافت های فرسوده را سروسامان دهیم تا وضعیت زندگی مردم ارتقا یابد. وی افزود: دو رویکرد درقبال بافتهای فرسوده وجود دارد یکی آنکه آنها را تخریب و از نو بسازیم و دیگر رویکرد آن است که به ساکنان بافتهای فرسوده کمک کنیم وضعیت موجود را ارتقا دهند. شهردار تربت حیدریه گفت: باید با کمک در هر محله برای ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی گام برداریم و محور اساسی ما بر بهسازی بافت های فرسوده شهری است. شهر تربت حیدریه سومین شهر خراسان رضوی است  که پس از مشهد و سبزوار دچار معضل سکونتگاهای غیر رسمی و حاشیه نشینی است. انتهای پیام/