به گزارش سرویس رصد بین الملل صبح توس ، 150 نفر از هنرمندان نقاشی‌های خیابانی از 30 کشور در سراسر جهان برای نقاشی بر دیوارهای یک روستا به تونس رفتند؛ برخی از این هنرمندان نقاش از فرانسه و ژاپن بودند. . روستای «ارییاد» در جزیره جربا که «جربا هود» نیز نامیده می‌شود در تونس – آفریقا واقع شده است؛ هنرمندان با نقاشی‌های خود، روستا را کاملاً تغییر داده‌اند؛ آنها بر روی 250 دیوار، زمین‌ها و خانه‌های قدیمی نقاشی کرده‌اند. . . .

resized_125730_691

resized_125731_949.

resized_125732_639.

resized_125733_109.

resized_125734_300

resized_125735_604..

resized_125737_690

resized_125738_458

resized_125739_959

..resized_125740_991.

resized_125741_497.

resized_125742_270

.

انتهای پیام/

hk.

.