2019-12-10 | 1398/09/19

نمایشگاه خوشنویسی کهف الوری

نمایشگاه ˈکهف الوریˈ تا پنجم شهریور ماه در ساعات 9 تا 12 و 17 تا 20 برای بازدید علاقمندان در نگارخانه رضوان دایر است. نام این نمایشگاه برگرفته از زیارت جامعه کبیره می باشد که به معنای پناهگاه خلق است و مقصود از آن امامان معصوم (ع) می باشد.