به گزارش صبح توس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دستگاه قضایی بحرین روز دوشنبه شانزده شهروند شیعه این کشور را به اتهام حمله به یک گشتی پلیس به هفت سال زندان محکوم کرد. دستگاه قضایی بحرین این شانزده شیعه را متهم کرده بود که در ماه مه سال 2012 با آتش زدن لاستیک های خودروها یک جاده را در روستای شیعه نشین صلاحیه نزدیک منامه مسدود کردند و با بطری های آتش زا به یک گشتی پلیس حمله کردند. بر اساس کیفرخواستی که علیه این شانزده شیعه بحرینی ارائه شده بود، آنها همچنین متهم به شرکت در تظاهرات غیرقانونی و حمله به یک خودرو نیروهای پلیس بودند. طی 2 سال اخیر شمار زیادی از شهروندان بحرینی که بیش تر آنها شیعه هستند به اتهام مشارکت در تظاهراتی علیه رژیم آل خلیفه به زندان محکوم شده اند.