به گزارش صبح توس به نقل از آل نور، حسین محمد پناه با اعلام این خبر اظهار کرد: کشاورزی مبارزه با آفات را با استفاده از طرح بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان آغاز کرده است. وی ادامه داد: در این طرح در زمینه مبارزه بیولوژیکی با آفات اقدام شده وهیچ گونه ضرر وزیانی متوجه کشاورزان، مصرف کنندگان وسایر دست اندر کاران که به نحوی با این محصول درگیر هستند نمی شود. مدیر جهاد کشاورزی جوین بیان داشت: اکثر کشاورزان شهرستان از این طرح استقبال ونسبت به استفاده از آن در مزارع خود اقدام نموده اند. معاون جهاد کشاورزی شهرستان جوین نیز در گفتگو با آل نور خاطرنشان کرد: این طرح ابتدا با تحت پوشش قرار دادن 300 هکتار از مزارع گوجه فرنگی شروع شد وبا استقبال گسترده کشاورزان در حال حاضر 470 هکتاراز ارضی زیر کشت این محصول تحت پوشش این طرح قرار گرفته است. انتهای پیام/