به گزارش صبح توس  به نقل از شبکه العالم، احزاب و جمعیت های مخالف در بحرین طرح ملی فراگیری به منظور خروج از بحران کشور و مشارکت فعال برای تحقق آمال و آرزوها و خواسته های همه اقشار ملت بحرین مطرح کردند و گفت وگوی تعیین شده از سوی حکومت را صوری و در راستای سرپوش گذاشتن بر انقلاب مردم و سرکوب خواسته های مخالفان می دانند . احزاب و جمعیت های مخالف، طرح خود تحت نام "من اجل بحرین"(برای بحرین) را در یک نشست مطبوعاتی در مقر جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین علام کردند و افزودند: این طرح در صدر بسیاری از طرح ها برای به ثمر رساندن راه حل سیاسی خروج از بحران قرار دارد. عبدالجلیل خلیل از مسئولان ارشد جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین تاکید کرد: این طرح هیچ کسی را حذف نمی کند تا فرصتی برای پیشرفت باشد. پیام این ابتکار برای همه و در وهله اول برای حکومت است مبنی بر اینکه بیایید راه حلی سیاسی از طریق گفت وگوی جدی و روشن بیابیم. وی گفت: هیچ چیزی مخالفان را از ارایه طرح های تازه باز نمی دارد و این امر بیانگر آن است که مخالفان به خواست ملت اهمیت می دهند و همچنان مشارکت در گفت وگو را به تعلیق درآورده اند و در نشست تعیین شده از سوی حکومت در فردا چهارشنبه حاضر نخواهند شد.