2023-01-29 | 1401/11/09

اعلام انزجار خلیل آبادی‌ها از اسکتبار در راهپیمایی 13 آبان

خلیل آباد - مردم انقلابی و مؤمن خلیل آباد به همراه دانش‌آموزان ولایت‌مدار امروز به مناسبت یوم‌الله 13 آبان در راهپیمایی استکبارستیزی شرکت کردند و با مشت‌های گره‌کرده خود علیه آمریکا و دشمنان مستکبر انقلاب اسلامی ایران شعار دادند.