به گزارش صبح توس؛ مجموعه سخن‌نگاشت، محورهای مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانش‌آموزان پیش روی شماست.