به گزارش صبح توس؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزرات علوم، تحقیقات فناوری ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید دانشگاه نیشابور اظهار کرد: در مجموعه وزارت علوم چند برنامه اصلی به عنوان سرفصل در نظر گرفته شده، که نخست تقویت حوزه دانشبینان که در وزارت علوم، معاونت فناوری برای ارتباط متناسب بین صنعت و دانشگاه شکل گرفت.

مرتضی فرخی افزود: تا امروز دانشگاه صرفا مشغول آموزش و پژوهش بوده و نقش آفرینی دانشگاه به جز تربیت مدیران کارآمد و خلاق  در حل مشکلات جامعه دیده نمیشود. به همین دلیل  با تدبیر وزرات علوم و نمايندگان مجلس تصمیم گرفتیم که داشنگاه وارد بطن مسائل جامعه شود.

وی ادامه داد:از این رو دانشگاه باید هر ساله تنها یک مسئله را شناسایی کند تا دانشگاه وارد مسائل زیربنایی شود و نقش خود را در حوزه حل مسائل اجتماعی ایفا کند.

فرخی بیان کرد: در این دوره  توجه به مسائل هویتی و فرهنگی باید در اولویت قرار بگیرد و دانشگاه به سمت دانشگاه اسلامی پیش برود.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: زمانی که وزرات علوم را از دولت قبل تحویل گرفتیم، دانشگاه با کرونا و تعطیلی آموزشی مواجه و تمامی فضای آموزشی و فرهنگی تعطیل بود که از این رو کمتر رئیس دانشگاهی را منصوب کردیم که با بدهی مسئولیت را تحویل نگرفته باشد.

وی  تصریح کرد: دانشگاههای جامع با بیش از ۳۰ میلیارد و دانشگاههای شهرستان ها با بیش از ۱۴ میلیارد بدهی به مسئولان تحویل شد. بنابراین مسئولین این دوره باید مجاهدت کنند.

فرخی گفت:  در بودجه ۱۴۰۰ محل تامین اعتبار را فروش اموال قرار دادند و بحث همسان سازی هیات عملی انجام نشده که از این رو باید روسای دانشگاه این مسائل را از طریق بودجههای تخصیص یافته تامین نمايند.

وی با اشاره به اینکه وزارت علوم برای بحث تجهیز آزمایشگاه دانشگاه نیشابور بودجه قابل توجهی را تخصیص میدهد گفت: با توجه به وجود شهرکهای صنعتی در نیشابور، تلاش میکنیم رشتههای فنی را در کنار رشتههای علوم انسانی در دانشگاه نیشابور ایجاد کنیم.

انتهای پیام/