2020-07-14 | 1399/04/24

تلاش شبانه‌روزی کادر درمانی خراسان رضوی علیه کرونا

همت شبانه روزی و ایثارگرانه کادرهای پزشکی، پرستاری و تمامی پرسنل بیمارستانی و بهداشتی در هفته های اخیر علیه کرونا و برای ارائه خدمت به بیماران ستودنی است.