اشکان مزدگیر، مدیر توسعه محصولات شرکت فناوری بن یاختههای رویان در گفتوگو با صبح توس پیرامون آخرین دستاوردهای این سازمان اظهار کرد: خون موجود در بند ناف مملو از سلولهای بنیادی است که اگر این خون جمع آوری شود، میتواند منبعی برای سلولهای بنیادی خونساز باشد، از همین رو بانکهای خون بند ناف در سراسر دنیا شکل گرفتهاند.

وی با بیان اینکه بیش از 112 هزار نمونه خون بند ناف در مجموعه بانک خون بند ناف رویان ذخیرهسازی شده است، اعلام کرد: بانک خون بند ناف رویان بزرگترین ظرفیت سلولهای بنیادی خون بند ناف در سطح خاورمیانه را داراست؛ بجز دفاتر نمایندگی فعال درون کشور، 2 دفتر برون مرزی بانک خون بند ناف رویان در مسقط عمان و اربیل اقلیم کردستان عراق اکنون مشغول فعالیت بوده که نمونههای خون بند ناف در آن جمع آوری میشود و اکنون به دنبال احداث نمایندگی فعال در دبی امارات، باکو آذربایجان و جنوب عراق هستیم.

مدیر توسعه محصولات شرکت فناوری بن یاختههای رویان گفت: خون بند ناف ذخیرهسازی شده به مدت 25 سال در دمای منفی 196 درجه سانتی گراد قابلیت نگه داری دارد، از همین رو توصیه ما به تمامی خانوادهها این است که به خون بند ناف فرزند خود به عنوان سرمایه جهت بازیابی سلامتی بنگرند.

مزدگیر افزود: بافت بند ناف نیز دارای سلول بنیادی مزانشیمی است که میتواند به سلولهای عصبی، ماهیچهای و استخوانی تبدیل شود و جهت درمان بیماران با منشاء عصبی مورد استفاده قرارگیرد.

مدیر توسعه محصولات شرکت بن یاختههای رویان در مورد بیماریهایی که با خون بند ناف درمان میشوند، گفت: این سلولها برای بیماریهایی که درمان دیگری جز سلولهای خونساز ندارند، همچون انواع سرطانهای خون، تالاسمی، بیماریهای نقص سیستم ایمنی کاربرد دارد، و همچنین در درمان بیماریهای با منشاء عصبی مانند فلج مغزی و اوتیسم، پارکینسون و بیماریهای مشابه نیز مطالعات گسترده ای در سطح جهان و کشور در این رابطه در حال انجام است و به تعبیری قابلیت درمان 80 بیماری با بهرهگیری از خون بند ناف وجود دارد.

وی با بیان اینکه سالها بند ناف را به عنوان زباله بیولوژیک میدانستهاند، افزود: سلولهای بنیادی موجود در بند ناف (خون و بافت بند ناف) منبع درمانی برای بسیاری از بیماریها است؛ یکی از مزایای خون بند ناف این است که جایگزینی مناسب برای پیوند مغز استخوان به شمار میآید؛ در عمل پیوند که بسیار دردناک و تهاجمی بوده و احتمال رد پیوند در آن بالاست، خون بند ناف به دلیل دارا بودن سلولهای بنیادی خونساز و استفاده راحتتر قابلیت دسترسی بیشتر می تواند جایگزین مناسبی باشد.

مزدگیر افزود: فرصت زمان جمع آوری نمونه بند ناف حداکثر سه تا پنج دقیقه پس از زایمان است؛ اگر خون بند ناف زیاد باشد در دو کیسه خون ذخیره میگردد، غالبا در بیماری خونی مقدار کامل نمونه خون در یک مرحله استفاده شده ولی در بیماری در منشاء عصبی همچون اوتیسم و فلج مغزی، حجم خون در دو الی سه مرحله میتواند مورد استفاده قرارگیرد.

مدیر توسعه محصولات شرکت فناوری بن یاختههای رویان خاطر نشان کرد: محققان تلاش بسیاری برای استفاده مطلوب از همه ضمائم زایمانی صورت دادهاند؛ استراتژی ما علاوه بر حفظ و جمعآوری خون بندناف، جمعآوری و فرآوری سایر ضمائم زایمانی مانند بافت بند ناف، جفت و پرده آمنیوتیک است تا بتوانیم خدمات بهتری به بیماران ارائه کنیم.

وی ادامه داد: پرده جنینی یا پرده آمنیوتیک یکی از ضمائم زایمانی بوده که به عنوان پانسمان بیولوژیک در مواردی مانند زخمهای دیابتی، سوختگیهای شدید و جراحیهای قرنیه قابل استفاده است؛ شایان ذکر است که پرده آمنیوتیک در نیمه دوم امسال وارد بازار میشود.

مدیر توسعه محصولات شرکت بن یاختههای رویان اضافه کرد: نمونههای خوب و موفق استفاده از ذخیره بند ناف در کشور 300 مورد بوده که این موارد غالبا در بیماران با منشاء خونی استفاده شده است.

مدیر توسعه محصولات شرکت بن یاختههای رویان ادامه داد: مادران باردار میتوانند در ماه نهم یا پس از هفته 36 بارداری، جهت ذخیرهسازی به دفتر مشهد مراجعه کنند تا پس از اخذ مشاوره و انجام آزمایشات پزشکی، عمل جمع آوری و ذخیرهسازی در محل اتاق زایمان توسط همکارانمان صورت بپذیرد.

وی ادامه داد: هزینه پایه اولیه جهت جمع آوری و ذخیره سلولها 3 میلیون تومان است که برای استخراج نمونه دریافت شده و هزینه نگهداری سالانه ذخیرهسازی سلولهای بنیادی از سال دوم به بعد سالانه 160 هزار تومان است؛ در حال حاضر با توجه به حجم زیاد تقاضا به افرادی که امکان پرداخت مبالغ هزینه ها را ندارند، شرایط اقساط و تسهیلات بانکی تعلق گرفته که می توانند پروسه ذخیرهسازی را با شرایط تقسیطی انجام دهد.

مزدگیر تصریح کرد: مشاوره ذخیرهسازی سلولهای بنیادی خون بند ناف کاملا رایگان است، مادران میتوانند برای راهنمایی های لازم به نمایندگی بانک خون بند ناف رویان خراسان رضوی واقع در خیابان ملک الشعرای بهار 50، نبش بیمارستان بنت الهدی مراجعه کنند تا بدون پرداخت هزینه از خدمات مشاوره این مرکز بهره مند شوند.

انتهای پیام/