2019-11-13 | 1398/08/22

افتتاح ادامه مسیر خط دو قطار شهری توسط معاون اول رئیس جمهور

مشهد- ادامه مسیر خط دو قطار شهری از ایستگاه شریعتی تا شهید کاوه با حضور معاون اول رئیس جمهور، استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد رسما افتتاح شد.