به گزارش صبح توس؛ اینفوگرافی تجاوز آمریکا به حریم هوایی و پاسخ سپاه تولید شده در مرکز تولیدات تخصصی سازمان بسیج فضای مجازی نیشابور تولید و منتشر شده است