2019-07-23 | 1398/05/01

همایش بزرگداشت روز ملی بسیج اساتید در دانشگاه فردوسی مشهد

همایش بزرگداشت روز ملی بسیج اساتید و سالروز شهادت دکتر چمران در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با حضور تولیت آستان قدس برگزار شد.