حمید علیزاده در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با تاکید بر اینکه دادستانی قاطعانه از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می کند، اظهار کرد: حمایت قاطع از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار این دادستانی قرار دارد و به همین منظور شعب ویژه ای در دادسرای سرخس تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس افزود: دستگاه قضایی بر اساس بندهای دو و پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی، از حقوق عمومی جامعه دفاع می کند و کسانی که نسبت به اجرای اصل هشتم قانون اساسی اقدام می کنند، قطعا تحت حمایت دستگاه قضایی در چهارچوب قانون هستند.

وی تصریح کرد: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که شمول امربه معروف و نهی از منکر بسیار وسیع بوده و مسئولان سهل انگار کشور را که به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند را نیز شامل می شود، بنابراین نسبت به امربه معروف و نهی از منکر مسئولان نظام هم باید اهتمام ویژه ای داشته باشند.

علیزاده در ادامه به وظایف دستگاه ها و سازمان ها درباره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۵ دستگاه و سازمان برای ترویج و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب دارای وظیفه و تکلیف قانونی هستند که می طلبد مردم و به ویژه آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه ها را برای اجرای تکالیف خود ترغیب کنند.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس به مسئله آسیب های اجتماعی اشاره و تصریح کرد: مقابله با مظاهر علنی فساد همواره در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است، اما آنچه اهمیت دارد پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله بدحجابی است.

وی اضافه کرد: در این رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ای را تحت عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصویب و ابلاغ کرده که ۱۵ دستگاه دولتی در اجرای آن مسئولیت دارند و اگر این دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند، دیگر نیازی به انجام بسیاری از اقدامات قضایی و پلیسی نیست.

علیزاده عنوان کرد: آنچه امروز در حال اتفاق است، عدم توجه دستگاه های مسئول به مصوبه مذکور است، بنابراین نقش و وظایف آمران به معروف و ناهیان از منکر نظر به اهمیت موضوع مضاعف می شود.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس در پایان به عزم جدی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رانت خواری اشاره کرد و بیان داشت: امروز دستگاه قضایی با پشتیبانی و همراهی مردم و نیز مطالبات مردم در بسیاری از موضوعات، به خصوص مبارزه با فساد و رانت خواری اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار دارد که در این راستا از آحاد مردم می خواهیم، دستگاه قضایی را همراهی و کمک کرده و هر گونه تخلف و جرم را به این دادستانی گزارش کنند و یقین بدانند همه این موارد تا رسیدن به نتیجه پیگیری می شود.

انتهای پیام/