رضا ترشیزیان در گفتگو با خبرنگار صبح توس اظهار کرد: مسابقه موتوركراس چندجانبه منطقه اى شرق كشور روز جمعه ٢٤ خردادماه در پيست جديدالاحداث دررود شهرستان نيشابور و باحضور چشمگير علاقه مندان و تماشاچيان برگزار شد.

وی افزود: در اين دوره از مسابقات ٦٢ ورزشكار در ٥كلاس (٨٥سى سى، ٢٥٠، ٤٥٠ سى سى جوانان و ٢٥٠، ٤٥٠ سى سى پيشكسوتان) از ٦ استان كشور (خراسان رضوى، خراسان شمالى، خراسان جنوبى، سيستان و بلوچستان، كرمان و گلستان) به رقابت پرداختند كه در پايان نتايج ذيل بدست آمد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور بیان کرد: در كلاس ٨٥ سى سى عليرضا احمدى از خراسان رضوى، دانيال صادقى از خراسان رضوى، محمدجواد ميرزايى از خراسان جنوبى به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند و در كلاس ٢٥٠ سى سى جوانان محسن نادرى از كرمان ، جواد بيدى از خراسان رضوى، محسن خديور از خراسان رضوى به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: در كلاس ٤٥٠ سى سى جوانان على برزوزاده از خراسان رضوى، محمد خانى از خراسان جنوبى و پوريا نجوى از خراسان رضوى به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند و در كلاس ٢٥٠ سى سى پيشكسوتان حسن رنجبر از خراسان جنوبى، حجت حسينى از خراسان رضوى و حسن برزوزاده از خراسان رضوى به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

ترشیزیان گفت: در كلاس ٤٥٠ سى سى پيشكسوتان اكبر بروشكى از خراسان رضوى ، عليرضا سهيلى از خراسان رضوى، حسين زحمتكش از خراسان رضوى به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. و همچنين مقام هاى تيمى كسب شده  استان خراسان رضوى ، استان خراسان جنوبى و استان كرمان مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

انتهای پیام/